Spis treści:

Od Redaktora


Witold Lenart
OOS - nowe wyzwania


Katarzyna Twardowska
Wybrane zagadnienia związane z nowymi zasadami gospodarki przestrzennej w granicach polskich obszarów morskich i ich wpływem na stosowanie przepisów prawa ochrony środowiska


Janusz Żelaziński
Jeszcze o barierach w gospodarce wodnejArtur Kawicki
System informacyjny INFOOS - narzędzie wspomagające zarządzaniem informacjami z zakresu ocen oddziaływania na środowisko


PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Kawałczewska J., Kozłowski S., Lenart W., Wiśniewska M., Jak własnymi siłami opracować gminny lub powiatowy program ochrony środowiska. Poradnik. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku

Witold Lenart
Boczna szpalta

Komisja OOS
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie określenia transgranicznych oddziaływań planowanej przez Stronę niemiecką rozbudowy kanału Hohensaaten - Fridrichsthaler Wasserstrase (HFW)
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie oceny zgodności przeglądu ekologicznego składowiska odpadów komunalnych w Niepołomicach
Stanowisko Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie określenia oddziaływania na środowisko planowanej budowy fermy trzody chlewnej w obrębie Juchowo, gmina Borne Sulinowo


Maria Ebelt
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami województwa pomorskiego

Maria Ebelt, Witold Lenart, Andrzej Tyszecki
Prognoza do planu zagospodarowania przestrzennego Zakładu PKN ORLEN SA w Płocku wraz ze strefą ochronną

Magdalena Kiejzik-Głowińska
Nietypowy raport OOS


Andrzej Mizgajski, Marzena Andrzejewska-Wierzbicka
Formy oddziaływania na środowisko przetwórstwa mięsnego w świetle przepisów prawa


Michał Palmąka
Rola ocen porealizacyjnych w systemie OOS


Jarosław Zieńko
Problem wyboru w ocenach oddziaływania na środowisko. Część IV. Metoda Electre w procesie agregacji ocen oddziaływania na środowisko