Spis treści:

Bronisław Kamiński
Komentarz
Stanisław Wajda
Stan dostosowania polskiego prawa do prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej
Andrzej Rudlicki
Zmiany w prawie ochrony środowiska
Zygfryd Nowak
Czystsza Produkcja – filozofia i strategia zarządzania rodowiskiem w sferze produkcji i usługRobert Pochyluk, Jarosław Szymański,
Andrzej Tonderski
Geneza systemów zarządzania środowiskowego
i konsekwencje ich funkcjonowania
Artur Repetski
Doświadczenia z wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ)
Robert Pochyluk, Jarosław Szymański
Wymagania normy ISO 14001
Robert Pochyluk
Relacje między systemem zarządzania jakością
a systemem zarządzania środowiskowego
Bazyli Poskrobko
Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
Aleksandra Żelechowska, Grażyna Miller
Doświadczenia z certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie
Ewa Wrzesińska
Komunikowanie się i aspekty środowiskowe w świetle norm
serii ISO 14000
Witold Lenart
Boczna szpalta
Michał Krajewski
Sposoby pokonywania przeszkód we wdrażaniu SZŚ
z uwzględnieniem specyfiki polskich przedsiębiorstw
Piotr Ciechanowski
ISO 14001 i co dalej?
Informacja o konkursie na najlepszą pracę magisterską
i licencjacką dotyczącą ocen środowiskowych
Mieczysław Borysiewicz
Dostosowanie polskiego ustawodawstwa dotyczącego NZŚ
do wymagań Unii Europejskiej i OECD
DYREKTYWA RADY 97/11/EC z 3 marca 1997r. poprawiająca Dyrektywę 85/337/EEC w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Smith L. G.: Impact Assessment and Sustainable Resource Management
Canter Larry W.: Environmental Impact Assessment