Spis treści:

Od Redaktora

Janina Kawałczewska, Witold Lenart
Czy samorząd zarządza środowiskiem?

Ewa Florkiewicz
Wzmocnienie administracji publicznej w sprawach ocen oddziaływania na środowisko w kontekście przystąpienia polski do Unii Europejskiej

Małgorzata Typko
Pozwolenia zintegrowane - aspekty formalne krok po kroku
Ewa Florkiewicz, Artur Kawicki
Charakterystyka procesu inwestycyjnego odnośnie przedsięwzięć planowanych w obszarze Morza Bałtyckiego

Jadwiga Zatorska-Sadurska
Projektowane zmiany w procedurach inwestycyjnych i środowiskowych w drogownictwie

Jarosław Zieńko, Piotr Tokarski, Elżbieta Sieńko
Wybrane zagadnienia ocen środowiskowych w planach zagospodarowania przestrzennego obszarów i regionów. Część I

Jerzy Gładki, Jan Jadczyszyn, Barbara Jezierska, Tomasz Stuczyński, Andrzej Tyszecki
Wykorzystanie metod geo-informatycznych w projektowaniu i realizacji inwestycji liniowych w aspekcie ochrony środowiska

Joanna Maćkowiak
Doświadczenia Niemiec w zakresie wpływu elektrowni wiatrowych na środowisko i krajobraz

Wojciech Janczukowicz, Mirosław Krzemieniewski, Jarosław Pesta
Uciążliwość obiektów przeznaczonych do uboju i hodowli zwierząt w świetle przepisów środowiskowych i weterynaryjnych

Ladra Tadeusz
Niektóre aspekty środowiskowe oceny malarni proszkowej

Jarosław Zieńko
Problem wyboru w ocenach oddziaływania na środowisko. Część I

Komisja OOS Organizacja i tryb działania Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko

Witold Lenart
Boczna szpalta

PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Polityka ekologiczna II Rzeczypospolitej Leon E. Parent, Piotr Ilnicki
Organic Soils and Peat Materials for Sustainable Agriculture

Maciej Przewoźniak
Kształtowanie środowiska przyrodniczego miast. Przykłady z regionu gdańskiego