Spis treści:

Od Redaktora
Andrzej Tyszecki
Kilka uwag o nowym systemie ocen oddziaływania na środowisko
ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ „Problemów Ocen Środowiskowych”
Barbara Szulczewska
strategiczne” - pierwsza generacja problemów. Artykuł dyskusyjnyWitold Lenart
Boczna szpalta
Michał Behnke
Kompetentne władze
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Andrzej Deja
Przewodnik po ustawie Prawo ochrony środowiska. Część I
Jerzy Jendrośka
Zintegrowane zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń
w Unii Europejskiej
Ewa Florkiewicz
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w Unii Europejskiej - przegląd rozwiązań w wybranych państwach członkowskich
Dariusz Prasek
W jaki sposób międzynarodowe instytucje finansowe mogą wspomagać akcesję do UE przez modernizację przemysłu
i usprawnienia ekologiczne?
Witold Lenart, Małgorzata Roge
Raport WWF dotyczący stopnia i zbiornika Włocławek oraz budowy stopnia wodnego w Nieszawie
Jacek Bonenberg, Bernard Twaróg
OOS zespołu obiektów wodnych Solina-Myczkowce
Mariusz Kistowski
Zarys koncepcji sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Część I
Aleksandra Sas-Bojarska
Możliwości wykorzystania procedury OOS dla ochrony
i kształtowania krajobrazu. Artykuł dyskusyjny
Jarosław Zieńko,
Proces oceniania w OOS. Część V. Problem niepewności
i nieprecyzyjności oceny