Spis treści:

Od Redaktora
Janusz Żelaziński
Oceny oddziaływania
na środowisko w ochronie przeciwpowodziowej
Andrzej Lewandowski, Tadeusz Sukowski
System wspomagania decyzji
dla minimalizacji zagrożeń powodziowych w delcie Wisły
MEMORIAŁ OBYWATELSKI w sprawie „Programu dla Wisły”Michał Behnke
Czy bać się nowego prawa ochrony środowiska?
Andrzej Tyszecki, Ryszard Zakrzewski
Nowa procedura oceny oddziaływania na środowisko autostrad
Aleksandra Sas-Bojarska
Możliwości wykorzystania procedury oceny oddziaływania na środowisko dla ochrony krajobrazu
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Mariusz Kistowski
Wybrane problemy metodologiczne i terminologiczne opracowań ekofizjograficznych
Witold Lenart
Boczna szpalta
Jacek Machowski
Oceny oddziaływania na środowisko polarne
Aleksandra Kiełkiewicz-Young,
Projektowanie i rozwój Eko-Produktów
Wojciech Janczukowicz, Mirosław Krzemieniewski, Jarosław Pesta
rodowiskowe konsekwencje nowych przepisów dotyczących wykorzystywania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe
Jarosław Zieńko
Proces oceniania w OOS. Część IV. Wielokryterialne modele decyzyjne
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Barbara Kozłowska (red.), „Ochrona środowiska - wybrane zagadnienia”
D. Owen Harrop i J. Ashley Nixon, “Environmental assessment in practice”
H.W. Lewis, “Technological Risk”
Uprawnienia organizacji społecznych w dziedzinie ochrony środowiska”
Przepisy Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska”
John Glasson, Riki Therviel, Andrew Chadwick, „Introduction to Environmental Assessment”