Spis treści:

Od Redaktora
Jerzy Jendrośka
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć: kluczowe kwestie prawne na tle ustawy
z 9 listopada 2000r. i ustawy
z 27 kwietnia 2001r.
Ewa Florkiewicz,
Dostęp do informacji, udział społeczeństwa oraz oceny oddziaływania na środowisko w Prawie ochrony środowiskaFeliks Pankau, Tomasz Parteka
Działalność planistyczna samorządu województwa
a strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
Witold Lenart
Boczna szpalta
Mariusz Kistowski
Opracowania ekofizjograficzne a prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego - zagadnienia wstępne
Beata Wiszniewska, Ryszard Zakrzewski
Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko
Witold Lenart
Nieszawa – dyskusja trwa
Komisja OOS
Wspomnienie o Profesorze Jerzym Kołodziejskim
Zespół Roboczy ds. Strategicznych Ocen Oddziaływania na Środowisko Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
Opracowanie zasad i procedury oraz pilotowe wdrożenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SYNTEZA)
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Jarosław Szymański, Robert Pochyluk
Jaka jest skuteczność systemów zarządzania środowiskowego
Aleksandra Żelechowska, Grażyna Miller,
Problemy związane z osiąganiem zgodności prawnej
w systemach zarządzania środowiskowego - uwagi teoretyczne i praktyczne
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Tomasz Parteka „Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych
Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko
Proces oceniania w OOS. Część III. Tworzenie i wstępna kwantyfikacja zbioru informacji
Tomasz Kosiński Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jako instrument ochrony środowiska w realizacji Programu Budowy Autostrad w Polsce
Nagrody w konkursie „Problemów Ocen Środowiskowych” na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką związaną
z problematyką ocen środowiskowych