Spis treści:

Od Redaktora
Andrzej Tyszecki
Nowy system OOS
Wojciech Beblo
Stare i nowe rodzaje ocen oddziaływania. Głos w dyskusji
Hanna Fiedler-Krukowicz,
Jan Żelazo
Potrzeba wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla zagospodarowania Wisły poniżej stopnia we WłocławkuJanina Kawałczewska, Witold Lenart
Program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w powiecie płockim – przykład nowego dokumentu zarządzania środowiskiem
Mariusz Kistowski
Problemy oceny wrażliwości środowiska przyrodniczego
na antropopresję jako element strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
Komisja OOS
Protokół z posiedzenia Zespołu Roboczego ds. Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w dniu 21 czerwca 2000 roku
Witold Lenart
Komentarz aktualny
Kazimierz Równy
Ocena Oddziaływania na Środowisko w prawie USA. Część II
Ryszard Kowalczyk
IAIA`2000 Hong Kong
Witold Lenart
Boczna szpalta
Jarosław Szymański
Panteon Polskiej Ekologii” a znaczenie i jakość certyfikatu ISO 14001
Aleksandra Niepokólczycka, Wiktor Treichel
Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji w sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko
Jarosław Zieńko, Elżbieta Sieńko
Ekologiczne zasady programowania i projektowania technologicznego
Helena Pałkowska, Joanna Zaleska-Bartosz
Oceny środowiskowe dla celów koncesjonowania
w górnictwie nafty i gazu – 6 lat doświadczeń
Magdalena Kiejzik, Andrzej Tyszecki
Gazociąg tranzytowy – przykład procesu OOS
PRZEGLĄD PUBLIKACJI
Nowe publikacje naukowe dotyczące OOS:
Jarosław Zieńko, Jerzy Tokarski „Planowanie przestrzenne a ochrona środowiska”
Jan Żelazo (red.) “Oceny oddziaływania na środowisko. Praktyka polska i procedury w krajach Unii Europejskiej”
Andrzej Tyszecki
Editorial