Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Analizy lokalizacyjne planowanych przedsięwzięć

Wykonywane przez EKO-KONSULT analizy lokalizacyjne przeprowadzane są w oparciu o nowoczesne technologie, przy wykorzystaniu sprzętu, oprogramowania, modeli komputerowych, a przede wszystkim – ze wsparciem rzetelnych ekspertów. 

Współpracujemy z projektantem i innymi zaangażowanymi stronami. Podstawą jest rozpoznanie warunków środowiskowych, ich analiza względem planowanej inwestycji i opcjonalnie wizja terenowa.

Rzetelne analizy pozwalają na wyłonienie najkorzystniejszego wariantu lokalizacji przedsięwzięcia, a także na uzyskanie wymiernych oszczędności: ograniczenie konfliktów społecznych, kolizji z istniejącą infrastrukturą, prowadzeniem inwestycji w granicach obszarów chronionych lub o wysokich walorach przyrodniczych już w fazie projektu.