Grupa
Technologiczna ASE
Grupa ASE (Strona Główna)BIPRORAFPROJMORSEKO-KONSULTELMECH-ASEASE ATEXCAMINO PROJECTSQUADRONMIEPASE BALTICASE EAST AFRICA
Usługi

Usługi

Nasz zespół specjalistów gwarantuje wykonanie prac analitycznych na najwyższym poziomie jakościowym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami formalnymi oraz wiedzą i dobrą praktyką inżynierską. Do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie, skupiając się na rzeczywistych potrzebach naszych klientów. Wspomagamy procesy analizy i oceny ryzyka, a także zadania inwestycyjne, na każdym etapie w cyklu życia obiektu technicznego.

Analiza bezpieczeństwa pożarowego

Analiza bezpieczeństwa pożarowego jest inicjatorem działań związanych z ochroną przeciwpożarową. Jej głównym celem jest zbadanie zakładu, funkcjonującej w nim infrastruktury oraz warunków, w jakich on funkcjonuje. Analiza polega na identyfikacji zagrożeń, następnie określeniu przestrzeni, w których zagrożenia te mogą występować, a następnie wskazanie możliwości przeciwdziałania zagrożeniom.

 

Prowadzanie technologii produkcyjnych, w których stosowane są substancje o właściwościach palnych, pociąga za sobą konieczność wcześniejszego rozpoznania zagrożeń oraz przewidywania ich skutków. Ze względu na to, iż prowadzenie większości procesów technologicznych wiąże się z dużym zagrożeniem pożarowym, konieczne jest zastosowanie odpowiednio dobranych zabezpieczeń zapobiegających lub minimalizujących możliwość powstania pożaru.

 

Dobór tych zabezpieczeń uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju zagrożenia oraz obszaru jego występowania. Przeprowadzenie analizy bezpieczeństwa pożarowego daje możliwość podjęcia racjonalnych decyzji dotyczących kontroli ryzyka pożarowego istniejącego w zakładzie.

 

Analiza bezpieczeństwa pożarowego jest złożoną procedurą, która wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy z dziedziny inżynierii bezpieczeństwa pożarowego.