Spis treści:


Od Redakcji


Mieczysław Struk
PEnergetyka stymuluje nowoczesne technologie


Marek Samotyj
Wizja sieci inteligentnej Smart Grid


Tomasz Parteka
Jak Smart Region wpisuje się w koncepcję Pomorza?

Teresa Kamińska
Strategiczne cele Smart Regionu

Mariusz Swora
Sieci Inteligentne po Trzecim Pakiecie Liberalizacyjnym


Magdalena Wasiluk-Hassa
Krajowa Platforma Technologiczna - Smart Regiony jako nowe źródło aktywności gospodarczej w gminach


Andrzej Tyszecki
Środowiskowe aspekty wdrażania inteligentnej energetyki


Wizja wdrożenia sieci inteligentnej w Energa-Operator SA w perspektywie do 2020 rokuJanusz Nieznański
Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2 - zarys idei


Strategiczne wyzwania tworzenia sieci Smart Grid w USA


Stowarzyszenie promujące rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce


Przedstawiamy EPRI


EKO-KONSULT