Spis treści:


Od Redaktora


Magdalena Bar, Jerzy Jendrośka
Odstąpienie od oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w świetle orzecznictwa ETS - kryteria i konsekwencje prawne


Michał Behnke
Karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia

Marcin Makowski
Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa realizowanych na terenach zamkniętych


Andrzej Tyszecki
Rozwój infrastruktury liniowej a równoważenie rozwoju


Witold Lenart
Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy


Monika Bednarska
Zintegrowany plan działań środowiskowych inwestycji drogowych


Na marginesie
Darz bór


Przegląd publikacji
Prawo ochrony środowiska


Aleksandra Sas-Bojarska
Ocena oddziaływania na krajobraz. Przypadek Rospudy. Część I


Przegląd publikacji
Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni


Marcin Pchałek, Piotr Matyjasiak
Droga kompromisu w OOŚ - studium przypadku Kraków City Park


Janusz Żelaziński
Sceptycznie o konsultacjach społecznych. Artykuł dyskusyjny


Witold Lenart
Boczna szpalta


Dorota Waloszczyk
System zarządzania hałasem w mieście - kształtowanie klimatu akustycznego w ocenach oddziaływania na środowisko