Spis treści:


Od Redaktora


Leszek Mering, Marcin Pchałek
Nowa jakość OOŚ?


Witold Lenart
Ważne źródło wypełniania ocen strategicznych


Informacja o Konferencji naukowej „Aktualne problemy prawa ochrony środowiska”

Witold Lenart
Lotnisko Modlin - Komentarz po naszej publikacji


GOSPODAROWANIE WODAMI


Bronisław Kamiński, Janusz Kindler
Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015)
Przeczytaj fragment


Anna Mitraszewska-Ostapowicz
Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce - kompleksowy, długotrwały proces


Adam Juchnik, Marcin Pchałek
Gospodarowanie obszarami zalewowymi jako instrument zarządzania ryzykiem powodziowym


Halina Czarnecka, Piotr Kowalski
Szansa dla Żuław


Artur Michałowski
Ekosystemowe procesy regulacji jakości wód jako usługi środowiska


Magdalena Kiejzik-Głowińska, Zenon Tederko
Wycena szkód w środowisku naturalnym - aspekty stosowania metod ekwiwalentności zasobów
Przeczytaj fragment


Decyzja nr 9 Ministra Środowiska z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko


Wojciech Szymalski
Planowanie przestrzenne na NIMBY


Informacja o Warsztatach „Wpływ organizacji ekologicznych na politykę ekologiczną UE” działania EEB i możliwości współpracy z polskimi organizacjami ekologicznymi”


Magdalena Kiejzik-Głowińska
Relacja z XI Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Kompleksowa Gospodarka odpadami „Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych” 4 - 5 września 2008 roku


Jarosław Szymański, Robert Pochyluk
Informacje o propozycji zmiany Dyrektywy IPPC
Przeczytaj fragment


Dominik Kopeć, Natalia Ratajczyk
Metody wykonania inwentaryzacji botanicznej dla inwestycji drogowej na obszarach Natura 2000 na przykładzie nizinnych dolin rzecznych


Witold Lenart
Boczna szpalta