Spis treści:


Od Redaktora


Ewa Florkiewicz
Nowe rozwiązania dla ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć odpowiedzią na wymogi prawa wspólnotowego
Przeczytaj fragment


Michał Behnke
Zasada praworządności w działaniu organów administracji a niezgodność polskich przepisów OOS z prawem wspólnotowym. Kilka słów o wytycznych okresu przejściowego

System OOS - w procesie przemian
Andrzej Mazgajski
Andrzej Richlig
Paweł Dobak
Andrzej Kraszewski
Przeczytaj fragment

Maria Ebelt
Urzędnik kontra ustawodawca


KRAJOWE FORUM WODNE
Otwarcie dialogu


Iwona Gawłowska
Krajowe Forum Wodne - przedsięwzięcie długofalowe
Przeczytaj fragment

Anna Mitraszewska-Ostapowicz
II Krajowe Forum Wodne - problemy z istotnymi problemami gospodarki wodnej


Andrzej Tyszecki
Planowanie gospodarowania wodami a planowanie zagospodarowania przestrzennego kraju i regionów


Andrzej Kotowski, Magdalena Worsa-Kozak, Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski
O prognozowaniu środowiskowych skutków obniżenia piętrzenia w Śródmiejskim Węźle Wodnym Wrocławia
Przeczytaj artykuł

Anna Mitraszewska-Ostapowicz, Magdalena Kiejzik-Głowińska
Mała retencja w Polsce - zmiany prawa, zmiana koncepcji


Witold Lenart
Boczna szpalta


Diana Trzcińska, Marcin Pchałek
Restytucja ryb wędrownych a proces inwestycyjny w dolinach rzek


Jan Konopka
Ocena użytkowości zielonych mostów przez zwierzynę na podstawie liczenia tropów


Magdalena Kiejzik-Głowińska
Szkody w środowisku - refleksje po konferencji w Warszawie w dniach 2 - 3 czerwca 2008 roku


Joanna Szczęśniak
Lotnisko Modlin - wątpliwości dotyczące oceny oddziaływania na środowisko


Artur Michałowski
Informacyjne usługi środowiska


Maria Ebert
Odpad czy produkt