Spis treści:

Od RedaktoraMaciej Nowicki
Nowe wyzwania przed systemem OOŚSystem OOS - w procesie przemian
Tomasz Żylicz
Jan Rączka
Danuta Kozak
Bernard Błaszczyk
Jan Żelazo
Andrzej Sadurski

Witold Lenart
Oceny środowiskowe - system w budowie


Andrzej Kulig
Rola kwartalnika „Problemy Ocen Środowiskowych” w procesie kształtowania systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce

Andrzej Tyszecki
10 lat z Problemami Ocen Środowiskowych. Refleksje na jubileusz Ocen Środowiskowych


II Krajowe Forum Wodne 16 - 17 kwietnia 2008 r., WarszawaAnna Mitraszewska-Ostapowicz
Ocena oddziaływania na środowisko narzędziem koordynacji dokumentów programowo-planistycznych

Michał Behnke
Odpowiedzialność autora raportu za wystąpienie szkody w środowisku

Aleksandra Sas-Bojarska
Oceny środowiskowe w ochronie zasobów turystycznych i rekreacyjnych przestrzeni


Mariusz Włodarczyk
Problemy sporządzania ocen środowiskowych w kontekście konieczności ochrony różnorodności biologicznej. Wstępne propozycje zmian

Sabina Rutkowska
Udział społeczeństwa w procedurze ocen oddziaływania na środowisko. Program Konsultacji Społecznych - poradnik inwestora. Część II

Witold Lenart
Boczna szpalta

Robert Pochyluk, Jarosław Szymański
Systemy zarządzania środowiskowego - jubileuszowo

Jarosław Szymański
Spalanie drewna odpadowego

Przegląd publikacji

Krzysztof Nytko, Oceny oddziaływania na środowisko

Rozwój zrównoważony na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym - doświadczenia polskie i możliwości ich zastosowania na Ukrainie

Artur Obidziński, Jan Żelazo (red.), Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza