Spis treści:

Od RedaktoraTomasz Tadeusz Koncewicz, Marcin Pchałek
Decyzja środowiskowa czyli nieskuteczne panaceum
Przeczytaj fragment


Ewa Florkiewicz
Nowe zasady naprawy szkód w środowisku
Przeczytaj fragment
Katarzyna Twardowska
Analizy wariantowe w procesie inwestycyjnym


Andrzej Tyszecki
Planowanie przestrzenne i ochrona środowiska - potrzeba integracji. Artykuł dyskusyjny

Joanna Książek
Przygotowanie instytucjonalne do realizacji projektów infrastrukturalnych z udzialem Funduszu Spójnosci
Przeczytaj fragment

Mariusz Kistowski
Program Operacyjny „Polsko - Litewsko - Rosyjska Współpraca Transgraniczna 2007-2013” - przypuszczalne środowiskowe skutki realizacji programu


Witold Lenart
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina, 2007-2013

Witold Lenart
Boczna szpalta

Sabina Rutkowska
Udział społeczeństwa w procedurze ocen oddziaływania na środowisko. Program Konsultacji Społecznych - poradnik inwestora. Część I
Przeczytaj fragment

Mariusz Włodarczyk
Problemy charakterystyki siedlisk w opracowaniach ekofizjograficznych Phase 1 Habitat Survey - metodyka oceny siedlisk w Wielkiej Brytanii

Katarzyna Kaim
Kompensacja przyrodnicza w planowaniu przestrzennym - przykład niemiecki

Jan Konopka, Aleksandra Szyller
Zwierzęta na drogach

Jarosław Szymański
Pozwolenia zintegrowane - co się zmieniło 30 października 2007 r.

Przegląd publikacji

Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce