Spis treści:

Michał Behnke
Postępowanie OOS po zmianach - poprawianie czy ewolucja?
Przeczytaj fragment


Sergiusz Urban
Protokół o Strategicznych Ocenach Środowiskowych na tle regulacji wspólnotowej i polskiej
Przeczytaj fragment


Wspomnienie o Profesorze Stefanie KozłowskimMonika Dębiec
Kryteria wyboru projektów z zakresu ochrony środowiska w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na lata 2007-2013
Przeczytaj fragment

APEL POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO O ODPOWIEDZIALNĄ GOSPODARKĘ PRZESTRZENNĄ W POLSCE
Przeczytaj fragmentMariusz Kistowski
Wybrane aspekty metodyki strategicznych ocen wpływu na środowisko (na przykładzie "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-10 z uwzględnieniem perspektywy 2011-14")


Aleksandra Duda
Strategia Unii Europejskiej ograniczenia emisji CO2


KOWAL - wspomnienie o Doktorze Andrzeju Kowalczewskim

Witold Lenart
Boczna szpalta

Anna Mitraszewska-Ostapowicz
Wybrane problemy gospodarowania wodami

Tomasz Tadeusz Koncewicz, Marcin Pchałek
Obowiązek oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć polegających na regulacji cieków wodnych

Artur Michałowski
Badania indykacyjne informacji wewnątrzekosystemowej w ocenach oddziaływania na środowisko

Maciej Stryjecki, Krzysztof Mielniczuk
Ocena zagrożeń przyrodniczych przy planowaniu lokalizacji farm wiatrowych

Jarosław Szymański
Substancje, do których odnoszą się wymagania przepisów o ochronie środowiska

Przegląd publikacji

Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju

Richling A. (red. naukowa), Geograficzne badania środowiska przyrodniczego