Spis treści:

Ewa Florkiewicz
Nowe uregulowania prawne dotyczace procedury oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziec drogowych
Przeczytaj fragment


Andrzej Tyszecki
Jak nalezy rozumiec jakosc oceny oddzialywania na srodowisko?
Przeczytaj fragment

Dirk Bölitz, Lars Stratmann
Transgraniczne oddzialywania na srodowisko w planowaniu regionalnym - doswiadczenia z niemiecko - polsko - czeskiego pograniczaAndrzej Kulig
Czy ocena oddzialywania zapachowego przedsiewziec i obiektów moze stac sie elementem procedury ocen srodowiskowych?
Przeczytaj fragment
Witold Lenart
Boczna szpalta
Jaroslaw Szymanski, Krzysztof Czerwionka
Raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko a wymagania zwiazane z pozwoleniami na wprowadzanie do urzadzen kanalizacyjnych scieków przemyslowych zawierajacych substancje szczególnie szkodliwe dla srodowiska wodnego


Janina Kawalczewska
Strategiczna ocena oddzialywania na srodowisko dla aktualizowanych gminnych planów gospodarki odpadami

Janusz Zelazinski
Siedem mitów gospodarki wodnej

Andrzej Weigle, Katarzyna Kaim
Metodyczne problemy opracowania "Programu zwiekszania lesistosci dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020"

Maria Ebelt
Prawne aspekty stosowania niektórych odpadów do rekultywacji zamknietych skladowisk

Jan Zelazo
OOS i inne problemy w ksztalceniu na kierunku ochrona srodowiska

Jaroslaw Zienko
Wplyw stosowanych wskazników na jakosc ocen oddzialywania na srodowisko na przykladzie baz, terminali i stacji paliw plynnych Czesc I. Wprowadzanie gazów lub pylów do powietrza


Dokumentacja do utworzenia morskich obszarów chronionych o kluczowym znaczeniu dla zachowania róznorodnosci biologicznej w najcenniejszych obszarach Baltyku i jego pobrzeza

Anna Skompska
Metody oceny perspektyw zagospodarowania turystycznego na przykladzie gminy Stryszawa w Beskidach

Przegląd publikacji


Jakosc ocen oddzialywania na srodowisko w Polsce. Krajowa praktyka a prawo wspólnotowe. Raport WWF