Spis treści:

Ewa Florkiewicz
Nowelizacja Prawa ochrony środowiska - kolejny krok w kierunku usprawnienia procedury oceny oddziaływania na środowisko?
Przeczytaj fragment


Wojciech Szymalski
System ochrony środowiska - biuro- kracja a dyskusja


Joanna Książek
Kalkulacja poziomu dofinansowania z funduszy unijnych dla projektów z zakresu ochrony środowiskaWitold Lenart
Obwodnica Augustowa - lekcja dla procedur OOS
Przeczytaj fragment


Dolina Rospudy - kolejny szaniec natury oddany bożkowi nowoczesności. Stanowisko Polskiego Klubu Ekologicznego


Mariusz Kistowski
Programy ochrony środowiska województw - przegląd dokumentów z lat 2001-2005. Część II
Przeczytaj fragment


Pismo Warmińsko - Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie


Odpowiedź na uwagi i zarzuty zawarte w piśmie Warmińsko - Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie


Krzysztof Klejnowski, Rafał Dunal, Mauro Cislaghi
E2SP - nowe podejście do udostępniania informacji o środowisku


Artur Michałowski
Ocena oddziaływania na środowisko a informacja wewnątrzekosystemowa

Dorota Zawadzka-Stępniak
Ocena wariantów energetycznych w Polsce w perspektywie roku 2020 przy zastosowaniu analizy wielokryterialnej

Anna Stankowska, Marek Szuba
Realizacja elektroenergetycznych inwestycji liniowych w aspekcie społeczno-środowiskowym - procedura lokalizacyjna a konflikt społeczny

Ewa Liszkowska
Czy odrębna dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla inwestycji drogowych jest konieczna? Próba sprowokowania dyskusji

Witold Lenart
Boczna szpalta

Maria Ebelt
Rola ocen oddziaływania na środowisko w kształtowaniu świadomości ekologicznej - przykłady z Mierzei Wiślanej

Przegląd publikacji

Mariusz Kistowski
Wpływ programów ochrony na środowisko przyrodnicze