Spis treści:

Od Redaktora

Tomasz Podgajniak
Dylematy Kasandry
Przeczytaj fragment

Andrzej Tyszecki
Jak równoważyć rozwój infrastruktury technicznej z ochroną środowiska?


Sergiusz Urban
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w funduszach Unii Europejskiej po 2007 roku
Przeczytaj fragment
Przegląd publikacji
Przegląd unijnych poradników strategicznych ocen oddziaływania na środowisko Poradnik przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko polityki spójności na lata 2007-2013


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku


Pomorze sięga po Fundusz Spójności

Fundusze do wzięcia

Priorytety, które trzeba znać

Zbiór przykazań beneficjenta

Zanim rozpocznie się wypełnianie wniosku

Studium wykonalności

Gdańsk, Sopot, Gdynia

Jacek Skarbek, Ryszard Gajewski
Doświadczenia z przygotowania Gdańskiego Projektu Wodno-Ściekowego - przykład finansowania z funduszy Unii Europejskiej dużych projektów infrastrukturalnych w sektorze ochrony środowiska

Sabina Kowalska
Jak się to robi w Eko Dolinie?


Janusz Korzeń
Rozwój miast i rewitalizacja - ku zwiększeniu skuteczności


Witold Lenart
Boczna szpalta

Andrzej Tyszecki
Program którego nie będzie?!
Przeczytaj fragment

Paweł Dobak
Geośrodowiskowe aspekty wykorzystania powierzchniowych wyrobisk poeksploatacyjnych do składowania odpadów


Witold Lenart
Magister OOŚ


Magdalena Kiejzik-Głowińska, Małgorzata Samsel
Droga a Natura 2000 - trudne doświadczenia okresu przejściowego