Spis treści:

Od Redaktora

Joanna Książek
Nowa perspektywa, nowe możliwości
Przeczytaj fragment

Stefan Kozłowski
Dylematy "Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015"


Stefan Kozłowski
Ku czemu zmierza Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"?
Przeczytaj fragment
Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski
Wspieranie inwestycji ekologicznych w Polsce ze środków Unii Europejskiej


Mariusz Kistowski
Programy ochrony środowiska województw - przegląd dokumentów z lat 2001-2005. Część I
Przeczytaj fragment

Michał Behnke
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - problemy praktyki oczami administracji publicznej
Przeczytaj fragment
Witold Lenart
Wciąż nowe wyzwania dla procesu ocen środowiskowych


Witold Lenart
Boczna szpalta


Wojciech Janczukowicz, Renata Brzozowska, Jarosław Pesta
Środowiskowe konsekwencje unieszkodliwiania osadów dennych z jezior


Anna Stankowska, Marek Szuba
Realizacja elektroenergetycznych inwestycji liniowych w aspekcie społeczno-środowiskowym - przepisy a praktyka inwestycyjna

Andrzej Tyszecki
Niespodziewany powrót ..."Rotterdamu"

Robert Pochyluk
Rozporządzenie EMAS - historia i stan obecny