Spis treści:

Od Redaktora

Ewa Florkiewicz
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jako instrument realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
Przeczytaj fragment

Sergiusz Urban
Fundusze Unii Europejskiej: ocena ex-ante czy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko?


Ewa Florkiewicz
Kolejne zmiany w systemie ocen oddziaływania na środowisko - zadośćuczynienie wymogom praktyki oraz Unii Europejskiej
Przeczytaj fragment
Marta Pytkowska, Robert Kęsy
Planowanie dotyczące ochrony przeciwpowodziowej w Polsce w świetle projektowanej Dyrektywy Powodziowej
Przeczytaj fragment

Artur Kawicki
Co Polska może zrobić w sprawie Rosyjsko - Niemieckiego Gazociągu Północnego planowanego na Morzu Bałtyckim?


KOMISJA OOS
Stanowisko Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie projektu budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinku od węzła "Marki" do węzła "Lubelska"

Stanowisko Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w sprawie określenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni w miejscowości Łopianów, gmina Gryfice

Michał A. Gryziński
Azbestowa praca u podstaw


Igor N. Malachov
Jakość życia jako kryterium oceny stanu środowiska


Tomasz Sadowski, Grzegorz Świderski, Włodzimierz Lewandowski
Gospodarka odpadami medycznymi w świetle polskiego prawa


Andrzej Wartalski, Jerzy Wartalski, Andrzej Kotowski
Ocena oddziaływania na środowisko elektrowni wodnych na przykładzie przeglądu ekologicznego Śródmiejskiego Węzła Wodnego Wrocławia

Witold Lenart
Boczna szpalta

Maria Ebelt
Realizacja inwestycji na obszarach Natura 2000

Michał Behnke
Prawnik odpowiada

Jan Żelazo
Wody powierzchniowe - walory ekologiczne a oddziaływania autostrad

Robert Pochyluk, Jarosław Szymański
Nowe instrumenty w zarządzaniu ochroną środowiska

Rozstrzygnięcie konkursu na prace magisterskie

SEREN POLSKA

EkoRoadShow - cykl interaktywnych warsztatów ekologicznych dla studentów zorganizowany przez firmę Bayer

Przegląd publikacji
Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt

Habitat fragmentation due to Transportation Infrastructure. Wildlife and traffic. A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions

Zasady gospodarowania na obszarach Natura 2000 w dolinach rzek

Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów Unii Europejskiej. Raport wskaźnikowy 2004