Spis treści:

Od Redaktora
Ewa Florkiewicz
Procedura oceny oddziaływania na środowisko poprzedzająca uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - w świetle nowych przepisów
Przeczytaj fragment

Jan Jerzmański
Zgoda na lokalizację i budowę składowiska odpadów w nowych warunkach prawnych
Przeczytaj fragment

Magdalena Bar
Strefy przemysłowe - nowa instytucja Prawa ochrony środowiska
Przeczytaj fragment

Witold Lenart
Oceny środowiskowe - polski szlak ewolucjiAndrzej Tyszecki
Jaki sektorowy program "Środowisko" w ramach NPR jest potrzebny?


Monika Bednarska, Magdalena Kiejzik-Głowińska, Andrzej Tyszecki
Problemy wykonywania ocen oddziaływania inwestycji drogowych na obszary Natura 2000


Witold Lenart
Boczna szpalta

Michał Behnke
Prawnik odpowiada
Przeczytaj fragment

Mariusz Kistowski
Propozycja metodyczna opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Część II


Maria Ebelt
Ochrona środowiska w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Wytyczne odnośnie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z Funduszu Spójności