Spis treści:

Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar
Nowa regulacja prawna ocen środowiskowych
Przeczytaj fragment

Ewa Florkiewicz
Procedura oceny oddziaływania na środowisko w świetle nowych przepisów prawnych
Przeczytaj fragment

Jerzy Jendrośka
Nowe wymagania odnoście oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w świetle wymagań Unii Europejskiej


Witold Lenart
Raport szkoleniowyAndrzej Richling, Ewa Malinowska
Z metodyki oceny potencjału środowiska przyrodniczego


Mariusz Kistowski
Propozycja metodyczna opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Część I


Jadwiga Zatorska-Sadurska, Wiesław Cyzman, Krzysztof Kasprzyk
Biologiczne podstawy oceny wpływu przedsięwzięć na obszary Natura 2000

Anita Kuliś
Inwestycja w obszarze Natura 2000 - przykład realizacji oceny wpływu przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi krajowej

Michał Behnke
Prawnik odpowiada
Przeczytaj fragment

Witold Lenart
Boczna szpalta

KOMISJA OOS
Stanowisko Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Szczecinie w sprawie ograniczeń w lokalizowaniu ferm trzody chlewnej w Województwie Zachodniopomorskim 64 Ograniczenia w lokalizowaniu ferm trzody chlewnej w Województwie Zachodniopomorskim 66

Agnieszka Janowska
Ruszył handel uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej - ale nie wszyscy uczestnicy są gotow

Mariusz Czurejno
Odorymetryczne oddziaływanie składowisk odpadów komunalnych

Przegląd publikacji
Jerzy Jendrośka, Magdalena Bar - Prawo ochrony środowiska. Podręcznik